Tidens gång

Wünsdorf-Waldstadt – Den förbjudna staden

Wünsdorf-Waldstadt

Wünsdorf-Waldstadt var känt som Lilla Moskva och hade tågförbindelse med daglig avgångar till det riktiga Moskva. Här i den lilla staden söder om Berlin bodde tusentals ryssar fram till Sovjets sönderfall. För tyskar var den också känd som den förbjudna staden (die Verbotene Stadt) eftersom östtyskar inte tilläts vistas i eller i närheten av staden.

Wünsdorf var Röda arméns högkvarter i Östtyskland och det största sovjetiska militärkomplexet utanför Sovjetunionen. Numera ligger området övergivet och bortglömt, lämnat att ruttna bort i skogen som givit staden sitt namn.

Det har funnits militäranläggningar i Wünsdorf långt innan ryssarna kom hit. Nazisterna, som tyskarna kallades under en olycklig period av landets historia, använde också staden för militära ändamål. De använde det till och med innan de blev nazister. Sex år efter bildandet av Tyska Riket 1871 anlade den preussiska armén en skjutbana i Kummersdorf. 1888 kopplades Kummersdorf, genom en järnväg, ihop med en annan skjutbana i Jüterbog.

1914 byggdes här Tysklands första moské. Inte för att det fanns så många muslimer i Tyskland på den tiden, utan för att det på orten hade uppförts ett läger för krigsfångar. Vissa av dem kom från muslimska länder som var i krig med Osmanska riket som var Tysklands allierade under första världskriget. Här hölls även ett stort antal irländska krigsfångar. Moskén fick vara kvar efter kriget och användes då av muslimer som var bosatta i Tyskland. Den revs 1924 p.g.a. att denlåtits förfalla.

Arméns sportskola anlades här 1919 vilken tränade tyska atleter fram till 1943. De tyska deltagarna i 1936 års Olympiska spel i Berlin använde Wünsdorf som träningsanläggning inför spelen.

När Adolf Hitler och hans nazister tog makten påbörjades en storskalig utbyggnad av militäranläggningen. Här bildades 1:a pansardivisionen. 1935 flyttades högkvarteret för hela Tysklands armé hit och den 3:e pansardivisionen bildades. Byggandet av bombsäkra bunkrar (Maybach) med underjordiska sektioner påbörjades 1937, de hade ju storslagna planer. Den moderna kommuniktationscentralen Zeppelin uppfördes strax därefter, en robust byggnad med 3,2 meter tjocka väggar och ett kupolformat tak som var en meter tjockt.

1939 var de bombsäkra bunkrarna (Maybach 1) färdigställda, medan de andra bunkrarna (Maybach 2) färdigställdes året därpå samtidig som den tyska stridsledningen (Oberkommando der Wehrmacht) flyttade in.

Kommunikationscentralen Zeppelin med kodnamnet Amt 500 var en av de största informations-hubbarna under Andra världskriget. Härifrån skickades order till alla tyska trupper, från Nordafrika till Ryssland. 1943, när kriget hade nått Tyskland flyttades andra viktiga armékommandon hit för att undvika bombregnet över landet. Även Wünsdorf bombades under kriget, men byggnaderna var betydligt säkrare än på andra håll i Tyskland. Under en bombning av Wünsdorf 1945 dödades 120 personer och flera byggnader förstördes. Ryska armén anlände till Wünsdorf den 20 april 1945 och tog över anläggningen utan strid. De enda tyskarna som var kvar var vaktmästaren och fyra soldater. Tre av soldaterna gav upp direkt, medan den fjärde inte kunde göra det eftersom han var full. Kort därefter ringde telefonen. Det var en tysk officer. Den ryska soldaten som lyfte luren svarade “Ivan är här”.

Efter övertagandet gjorde ryssarna Wünsdorf till sitt militära högkvarter. De flesta av bunkrarna sprängdes för att göra dem obrukbara i enlighet med Potsdamöverenskommelsen. Lokalbefolkningen kördes iväg, vägarna till och från anläggningen stängdes av, och området kom att bli begränsat för enbart Sovjetunionens militära styrkor. 1953 fanns här 30 000 ryska soldater.

Under perioder var Lilla Moskva (Wünsdorf) hem för upp till 75 000 ryska män, kvinnor och barn. I samband med Berlinmurens fall och Sovjetunionens sönderfall lämnade ryssarna efter sig 30 ton krigsmaterial bestående av bl.a. ammunition, granater och vapendelar. Darutöver kvarlämnades 45 000 kubikmeter skräp och kemikalier som olja, färg, däck, batterier, och asbest.

Delar av området är idag upprustade och ombyggda till bostadshus som lockat till sig hyresgäster genom förmånliga hyror.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *