Tidens gång

Övergivna platser i Södermanland

Här hittar du övergivna hus, områden och platser i Södermanland.

Stavsbo

Stavsbo

Rastplats gamla E4 - Wreta

Wreta rastplats

Nils Andersson Handel

N. Andersson Handel

Väderkvarn

Väderkvarn

Linbanan Forsby-Köping

Kalklinbanan

Högsjö

Högsjö

Svärta gård

Svärta gård

Åltorp

Åltorp

Sågverket

Sågverket

Rastplatsen i Svalsta

Rastplatsen i Svalsta