Tidens gång

VEB Konsumbäckerei

VEB Konsumbäckerei

Detta nedlagda bageri ligger i utkanten av Wismar i norra Tyskland.

VEB är en förkortning av Volkseigener Betrieb som betyder Folkägt företag. Detta var i Östtyskland ett företag som ägdes av staten.

Näringslivet i Östtyskland hade det sovjetiska som förebild och skapades åren efter andra världskriget i den sovjetiska ockupationszonen och senare Östtyskland. Efter andra världskrigets slut förstatligades så gott som alla privatägda företag, undantaget små familjeföretag. Formellt var de folkets egendom och låg under den östtyska stats- och partiledningen.

Varje VEB hade en ansvarig verksledare, Werkleiter, som ledde arbetet tillsammans med en sekreterare från kommunistpartiet SED samt en ordförande från företagets fackförening.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *