Tidens gång

Textilfabriken i Wittstock

Textilfabriken i Wittstock

Centralt i Wittstock ligger ruinerna efter den gamla textilfabriken som under sent 1800-tal kom att ta över mycket av den småskaliga textilproduktionen som sedan länge funnits i staden. Textilindustrin i Wittstock hade en lång tradition av att tillverka kläder för den tyska militären. Den stora tegelbyggnaden uppfördes under sent 1800-tal tillsammans med andra mindre byggnader, bland annat fabrikörsvillan som antagligen är den gråbruna byggnaden i fotogalleriet.

Fabriken var i bruk fram till 1990 när DDR upphörde att existera i och med återföreningen med Västtyskland. Under hela 1900-talet har textilfabriken varit den största arbetsgivaren i Wittstock. Under en kortare period under 80-talet utnyttjades även delar av fabriken för möbeltillverkning.

I början av 1990-talet gjordes försök att få privata investerare att ta över fabriksbyggnaderna så att de skulle kunna användas för andra ändamål. Efter flera försök övergavs dessa planer och bygnaderna lämnades att förfalla. 2012 inleddes nya försök att hitta en hållbar lösning för fabrikens framtid men det verkar gå minst sagt trögt och hela fabriksområdet står fortfarande oanvänt och förfaller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *