Tidens gång

Hästberga vattenkraftverk

Hästberga vattenkraftverk

Den 7 november 2010 inträffade en dammolycka vid Hästberga vattenkraftverk utanför Osby. En kombination av fel ledde fram till olyckan. Turbinen hade av okänd anledning först gått på högvarv och skapat vibrationer i marken för att sedan stängas av nästan helt. Det ledde till att vattnet inte strömmade genom turbinen vilket höjde vattennivån. Vid förhöjd vattennivå ska dammluckorna öppnas automatiskt. Likströmssystmet som hanterar både larm och dammluckor hade fallerat, vilket ledde till att vattennivån höjdes ytterligare. Därefter trängde vatten in i vallarna vilket reducerade stabiliteten. I kombination med vibrationerna från turbinen var dammbrottet oundvikligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *