Tidens gång

Hästholmsbron

Järnvägsbro Mjölby

Hästholmsbron är en järnvägsbro över Svartån i Mjölby. Den utgjorde en del av Mjölby-Hästholmens Järnväg (MHJ) och användes fram till omkring 1990 när godstrafiken mellan Mjölby och Väderstad upphörde.

Persontrafiken mellan Mjölby och Hästholmens hamn upphörde den 1 juni 1958. Godstrafiken mellan Väderstad och Ödeshög upphörde den 1 januari 1983. Hamnspåret i Hästholmen revs 1980. Spåret utom det närmast stambanan i Mjölby revs 1991.

Bron används idag av fotgängare, men den är inte så säker. På vardera sida finns längsmedliggande plankor som fungerar bra som gångbanor. I mitten där rälsen går är det däremot stora glipor mellan balkarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *