Tidens gång

Burensköldska fideikommisset

b-full

General Jacob Burensköld instiftade 1726 ett fideikommiss av denna egendom, kallat det “Burensköldska fideikommisset”. Genom dotterns giftermål kom fideikommisset över till den von Schwerinska ätten. Ätten von Schwerins innehade det till 1878, då den driftige Adolf Henning von Schwerins dog. Fideikommisset övergick därefter i släkten Theorells ägo. Efter Sven Theorells död 1978 upplöstes fideikommisset. Inägor och skog ägs i dag av ett säteri medan herrgården är i privat ägo. Detta var tidigare ett av landets största egendomar med ca 16 000 hektar mark, som under 1900-talet successivt minskade till omkring 1 000 hektar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *