Tidens gång

Banvaktstugan i Valla

Banvaktstugan i Valla

Banvaktstugan i Valla är precis som alla stationshus och banvaktstugor utmed linjen byggda av rött tegel. Banvaktstugan var tjänstebostad för banvakten och hans familj. Till banvaktens arbetsuppgifter hörde att besikta en viss sträcka av spåret. Besiktningen gjordes varje dag, till fots eller med hjälp av en dressin. I de fall det fanns en vägövergång på banvaktens sträcka skulle bommarna fällas när tågen kom. Brevid banvaktstugan finns en jordkällare som banvakten och hans familj använde för vinterförvaring av grönsaker och rotfrukter.

Utmed linjen fanns tre banvaktstugor. Utanför Mjölby, utanför Väderstad och en i Valla som ligger i Rök socken. Stationshus fanns i Hogstad, Väderstad, Svanshals, Hejla, Heda och Hästholmen.

Om järnvägslinjen

Mjölby-Hästholmens Järnväg (MHJ) var en 3,1 mil lång normalspårig järnväg mellan Mjölby och Hästholmen. Banan var i drift mellan 1910 och 1990. MHJ utgick ifrån Mjölby station vid Östra stambanan och gick via Väderstad till Hästholmen station där gods och passagerare kunde ta båt över Vättern till Hjo på andra sidan. 1909 köpte järnvägsaktiebolaget två av Motala Verkstad. Personvagnar köptes in från Vagnfabriks-Aktiebolaget i Södertälje och en rälsbuss köptes 1922 in från Fiat. 1936 ersattes rälsbussen med en ny rälsbuss från Statens Järnvägar. Persontrafiken mellan Mjölby och Hästholmens hamn upphörde 1 juni 1958. Godstrafiken mellan Väderstad och Ödeshög upphörde 1 januari 1983 och godstrafiken mellan Väderstad och Mjölby upphörde den 27 maj 1990. Stora delar av järnvägen är idag uppbruten. En järnvägsbro som idag används av fotgängare finns kvar i Mjölby.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *