Tidens gång

Hålahults sanatorium

Hålahults Sanaorium

Hålahults sanatorium 1933

Hålahults sanatorium 1933

Byggandet av Hålahults sanatorium började 1898, och invigningenägde rum den 13 juli 1900 av kung Oscar II. Hovintendent Axel Kumelin var arkitekt och bygmästare L.J. Karlsson i Örebro stod för byggnationen.

Flyglarna inrymde fyra vårdavdelningar, medan mittpartiet upptogs av dagrum, mottagningsrum, kontor och boningsrum. Rakt ut från mittpartiet sträckte sig ekonomibyggnaden där köksavdelningen var belägen. Förutom den stora huvudbyggnaden fanns bostäder för överläkare, syssloman och övrig personal på sanatoriet. Utöver detta fanns ett tiotal ekonomibyggnader såsom maskinhus, stall, svinhus, torvlada och garage. Vid sanatoriet fanns dessutom tvättinrättning, bageri, postanstalt och bibliotek, samt en trädgård med växthus.

Ambobergs mosse köptes 1904 in för att minska sanatoriets uppvärmningskostnaderna. Fram till början av 1930-talet värmdes sanatoriet upp med torv från denna mosse. Det lär även ha förekommit brännvinstillverkning på Hålahult.

Fram till 1948 hade 11 168 patienter fått vård på Hålahult. Behovat av vårdplatser kom därefter att minska till följd av uppförandet av länssanatorier. Dessutom skedde en stadig minskning av insjuknandefrekvensen i tuberkulos tack vare calmettevaccination. Som sanatorium avvecklades Hålahult år 1953. Lokalerna övergick istället till att vara ett vårdhem för lättskötta psykiskt sjuka. Detta skedde i Örebro läns landstings redi och patienter flyttades från centrala Örebro. Mestadels från den upptagningsanstalt för sinnessjuka som funnits vid Storgatan i Örebro. Som vårdhem fungerade Hålahult fram till i mitten av 1990-talet, varefter det under några år användes som flyktingförläggning. Idag är fastigheterna i privat ägo.

Sanatoriets dagordning
8.00 Uppstigning
9.00 Frukost, efter denna morgonbön
10.00 Friluftsvistelse, promenad enligt ordination
10.30-11.30 Liggkur
12.00 Lunch
12.30 Promenad
13.00-14.45 Liggkur under tystnad
15.00 Kaffe
16.15 Friluftsvistelse, promenad enligt ordination
16.45-17.45 Liggkur
18.00 Middag
20.00 Liggdags
21.30 Släckt och tyst

Styresmän och överläkare
1900-1926 Carl E. Waller (1856-1927)
1926-1954 Olof Stendahl (f. 1890)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *