Tidens gång

Holmtebo kvarn

Holmtebo Kvarn

Holmtebo kvarn byggdes 1855 av mjölnaren Nils Fredrik Isaksson. Teglet brända han själv. Han var också smed och tillverkade själv vattenturbinen och göt också kugghjul och maskindelar i egentillverkade gjutformar. År 1915 övertog sonen Karl Fredrik rörelsen. Kvarnen var utrustad med tre par stenar, och för att säkerställa driften under torrperioder anskaffade han en råoljemotor. 1944 tillträde hans son Sven som drev kvarnen fram till nedläggningen 1947, bara två år senare. Dessa små kvarnar höll då på att konkurreras ut av större kvarnar. En utlösande faktor för nedläggningen av Holmtebo kvarn var att vattenturbinen slutade fungera. Bostadshuset som ligger c:a 50 meter norr om kvarnen uppfördes 1857.

Valdemarsviks kommun äger kvarnen idag och taket har lagats för att förlänga livet på byggnaden. Kvarnen är unik på så sätt att nästan all utrutning finns kvar. I väntn på att Valdemarsviks kommun ska få loss mer pengar består underhållet av kvarnen enbart av att se till att växtligheten runt kvarnen inte tar över.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *